Przetarg nieograniczony na dostawę leków stosowanych w programach terapeutycznych leczenia wirusowego zapalenia wątroby

Pozstępowanie prowadzone jest w procedurze powyżej 193.000 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przekazane zostało do TED w dniu 10.03.2010r. i zostanie zamieszczone w formacie PDF jako załącznik do niniejszej informacji.

Kolejne dokumenty przetargowe: specyfikacja istotnych warunków zamówienia. formularz oferty cernowej, wzór umowy i inne zostaną zamieszczone jako załączniki, po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w TED


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu (2010-03-10 13:36)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w TED (2010-03-13 21:46)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2010-03-13 21:47)
 • Formularz oferty cenowej (2010-03-13 21:47)
 • Wzór umowy (2010-03-13 21:47)
 • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2010-03-13 21:48)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2010-03-29 13:47)
 • Ogłoszenie o wyborze ofert w pakietach (2010-04-20 16:01)
 • Zal_3_ZP_12_ZBIORCZE_ZESTAWIENIE_OFERT_WSTEPNYCH (2010-04-20 16:01)
 • ZP-21 (2010-04-20 16:01)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane (2010-06-15 11:39)