Przetarg nireograniczony na dostawę leków chemioterapeutycznych stosowanych w hematologii

Postępowanie prowadzone jest w procedurze powyżej 193.000 euro. Ogłoszenie o zamówieniu przekazane zostało do TED w dniu 9.03.2010r. i zostanie zamieszczone w formacie PDF jako załącznik do niniejszej informacji.

Kolejne dokumenty przetargowe: specyfikacja istotnych warunków zamówienia, formularz oferty cenowej, wzór umowy i inne zostaną zamieszczone jako załączniki, po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w TED


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu (2010-03-09 14:20)
  • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w TED (2010-03-13 21:38)
  • Specyfikacja istotnycvh warunków zamówienia (2010-03-13 21:39)
  • Formularz oferty cenowej (2010-03-13 21:39)
  • Wzór umowy (2010-03-13 21:40)
  • Wzór zastrzeżenia informacjii zawartych w ofercie (2010-03-13 21:40)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2010-04-07 13:54)
  • Informacja o błędnym zamieszczeniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (2010-04-15 13:54)
  • Ogłoszenie o wyborze ofert w pakietach (2010-04-20 10:55)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane (2010-06-15 11:50)