Przetarg nieograniczony powyżej 193.000 euro na dostawe sprzętu ogólnomedycznego jednorazowego użytku (sterylnego i niesterylnego) dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym SPZOZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na dostawę

sprzętu ogólnomedycznego jednorazowego użytku (sterylnego i niesterylnego)dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym SPZOZ

przekazane zostało do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 09.03.2010r.

(treść przekazanego ogłoszenia - zamieszczono jako załącznik poniżej)


ZAŁĄCZNIKI

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2010-03-09 09:35)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2010-03-09 09:35)
 • FORMULARZ OFERTOWY (2010-03-09 09:35)
 • WZOR UMOWY (2010-03-09 09:35)
 • druk zastrzezenia informacji zawartych w ofercie (2010-03-09 09:36)
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2010-03-15 08:28)
 • ZMIANA TREŚCI SIWZ (2010-03-15 09:24)
 • ZMIANA TREŚCI SIWZ 2 (2010-03-17 08:58)
 • WYJAŚNIENIA NR 1 (2010-04-01 10:49)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2010-07-28 13:53)
 • ZP 12 zbiorcze zestawienie ofert (2010-07-28 13:54)
 • ZP-21 streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (2010-07-28 13:55)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ENOTICES_magdag-2010-125941-F03-PL (2010-09-24 07:54)